Logo

Wiadomości transakcyjne e-mail i SMS

W panelu administracyjnym IdoSell istnieje wiele wiadomości transakcyjnych, które domyślnie wychodzą automatycznie do klientów przy konkretnych wydarzeniach (np. zmiana statusu zamówienia lub zmiany na koncie klienta). Przy starcie nowego sklepu i panelu, warto przejrzeć wszystkie działy w module ADMINISTRACJA > System > Konfiguracja wiadomości transakcyjnych > wybór sklepu i zadecydować, które z tych wiadomości chcesz wysyłać do klientów.

Włączanie i wyłączanie szablonu (maila) do wysyłki

1.Przejdź do konkretnej wiadomości transakcyjnej w ADMINISTRACJA > System > Konfiguracja wiadomości transakcyjnych > wybór sklepu.

2.Status wiadomości - czy jest wysyłana, czy też nie – widnieje w kolumnie odpowiadającej typowi tej wiadomości.

UWAGA: Wiadomości oznaczone w tytule jako wycofywane nie zostaną wysłane do klientów.

Lista szablonów wiadomości transakcyjnych

3.Podczas edycji konkretnej wiadomości Zmień opcję Wysyłaj ten list.

Panel administracyjny jest w stanie wysyłać wiadomości SMS tuż po jego utworzeniu – nie jest wymagana żadna dodatkowa konfiguracja do wysyłki wiadomości SMS z panelu. Wystarczy jedynie włączyć wysyłkę poszczególnych szablonów:

LIsta szablonów wiadomości transakcyjnych - pozwolenie na sms

w module ADMINISTRACJA > System > Konfiguracja wiadomości transakcyjnych > wybór sklepu (chodzi tutaj o włączenie wysyłki wiadomości w konfiguracji tego szablonu, dokładnie tak jak na poniższym zrzucie ekranu).

Konfiguracja konkretnej wiadomości transakcyjnej i pozwolenia na wysyłkę sms

Nanoszenie zmian w szablonie wiadomości, wyłączenie szablonu domyślnego

IdoSell oferuje domyślne szablony wiadomości transakcyjnych w języku polskim, angielskim oraz niemieckim. Przy dodawaniu nowego sklepu lub panelu administracyjnego, wysyłane są domyślne szablony wiadomości, których nie można edytować w panelu administracyjnym.

By móc wpłynąć na ich treść, należy:

  1. przejść do konkretnego szablonu wiadomości transakcyjnej.

  2. zmienić ustawienie Szablon domyślny na nie oraz przywrócić treść z szablonu domyślnego:

3.Zatwierdzić pop-up:

Przywracanie szablonu domyślnego wiadomości transakcynej

4. Po zatwierdzeniu, gdy strona się odświeży, dostępne będą opcje edycji HTML oraz WYSIWYG. Analogicznie dla wiadomości SMS.

Edycja HTML i WYSWIG szablonu wiadomości e-mail
Przywracanie szablonu domyślnego wiadomości transakcynej sms

Należy również pamiętać, jeśli Państwa sklep posiada kilka wersji językowych, o zmianę zakładki języka - każda wiadomość ma swoją wersję językową, która posiada swoje własne ustawienia:

Wersje językowe wiadomości transakcyjnych ustawiane niezależnie

UWAGA: W wiadomościach transakcyjnych SMS pojawiają się dwie dodatkowe opcje - Priorytet oraz Zamiana znaków narodowych (oba ustawiane na tak lub nie) w zależności od daty dodania twojego panelu do naszego systemu lub zmian indywidualnych wprowadzonych przez obsługę sklepu.
Wysłanie wiadomości SMS z priorytetem oznacza gwarancję wysłania wiadomości do 3 minut. Taką gwarancję daje dostawca systemu.
Zamiana znaków narodowych spowoduje podmianę znaków diakrytycznych (np. Ą) na zwykłe znaki. Znaki diakrytyczne kodowane są poprzez wiele znaków w kodzie - stąd użycie ich spowoduje naliczenie dodatkowych znaków w treści wiadomości.
Standardowo jeden SMS może mieć maksymalną długość 160 znaków i użycie jakiegokolwiek znaku spoza standardu GSM (np. znaków diakrytycznych), spowoduje skrócenie maksymalnej długości wiadomości do 70 znaków. Używając znaków diakrytycznych należy liczyć się z tym, że mogą zostać wysłane np. 2 wiadomości zamiast 1 co będzie miało odniesienie w naliczonych opłatach.

Aktualny cennik znajdziesz na naszej stronie firmowej pod tym adresem.

Nagłówek i stopka wiadomości transakcyjnych

Do każdej wiadomości mailowej dołączane są nagłówek i stopka. Rozróżniamy 3 różne stopki i nagłówki w panelu administracyjnym:

  • dla wiadomości transakcyjnych (ADMINISTRACJA > System > Konfiguracja wiadomości transakcyjnych > wybór sklepu > Nagłówek i stopka wiadomości transakcyjnych),

  • dla newsletterów e-mail (MARKETING I INTEGRACJE > Newslettery e-mail i SMS > Nagłówek i stopka newsletterów),

  • dla wiadomości triggerowanych – Automatyzacji marketingu (MARKETING I INTEGRACJE > Automatyzacja marketingu > Edycja nagłówka i stopki).

Analogicznie do szablonów maili, posiadanie kilku różnych języków w sklepie powoduje tyle samo wersji językowych stopki i nagłówka. Można zatem wysyłać różne stopki do klientów, w zależności od ich języka.

Nagłówek w domyślnym szablonie posiada przesłane logo za pomocą zmiennej i tylko to się w nim znajduje. Zmienna [iai:shop_logo_url_desktop] pobiera logo z sekcji w module MODERACJA > Wygląd sklepu > Logo, top i inne elementy strony > wybór sklepu > Zarządzanie wyglądem elementów strony > wybór języka > Logo.
Istnieje również zmienna [iai:shop_logo_url_mail], która pobiera natomiast logo z innego działu tej sekcji - MODERACJA > Wygląd sklepu > Logo, top i inne elementy strony > wybór sklepu > Logo dla wiadomości transakcyjnych.


Porada eksperta

Nie zalecamy umieszczania logo w nagłówku za pomocą odwołania do konkretnego pliku obrazka z działu plików CMS. Użycie zmiennej wyeliminuje możliwy scenariusz usunięcia zdjęcia z plików CMS (a więc i braku logo w mailach).

Stopka maila domyślnie zawiera informacje o sklepie, które zawarte są w dziale ADMINISTRACJA > Dane Twojej firmy > Dane kontaktowe (w rubryce konkretnego sklepu). Dane również pobierane są zmiennymi i tak radzimy je wprowadzać. Jeśli posiadają państwo np. niepoprawny numer telefonu w tym miejscu, zapewne został on wprowadzony ręcznie zamiast zmiennej.

Stopka wiadomości transakcyjnej
Uwaga

Analogicznie do zrzutu powyżej, zdjęcia mogą się nie wyświetlać w podglądzie maila. Nie znaczy to, że nie zostaną przesłane w mailu. Celem uwidocznienia w podglądzie należy nacisnąć ponownie przycisk “Podgląd”, co spowoduje ich wczytanie.

Automatyzacja wysyłki wiadomości transakcyjnych do klientów

W przypadku obsługi zamówień automatycznie możesz informować klientów o danych statusach oraz wydarzeniach w zamówieniu, takich jak np. przyjęcie wpłaty.

Wiadomości wychodzące do klientów wysyłane są na podstawie dwóch ustawień w panelu administracyjnym:

  • W sekcji ADMINISTRACJA > Magazyn i logistyka > Automatyzacja procesów > wybór sklepu > Automatyczna zmian statusów zamówień, gdzie zdefiniować można jakie statusy, w których momentach, mają się pojawiać w zamówieniu, dodatkowo w ADMINISTRACJA > Magazyn i logistyka > Automatyzacja procesów > wybór sklepu > Przypomnienia wysyłane do klientów automatycznie, gdzie można skonfigurować przypomnienia wysyłane do klientów dotyczących płatności za zamówienia.

  • Ustawienia wysyłki danego szablonu wiadomości, w module ADMINISTRACJA > System > Konfiguracja wiadomości transakcyjnych > wybór sklepu > Złożenie zamówienia/Realizacja zamówienia/Rozliczenie zamówienia. Wyłączenie szablonu wiadomości (lub jego wersji językowej dla języka konkretnego klienta) powoduje brak wysyłki przy automatycznej zmianie statusu (lub innym wydarzeniu dotyczącym zamówienia zamówienia). Z poziomu zamówienia takie informacje mogą być wysyłane ręcznie do klientów lecz o tym nie decyduje automat a obsługa sklepu.

Przygotowywanie treści wiadomości transakcyjnych 

Przygotowywanie oraz edycja szablonów odbywa się z pomocą dwóch rodzajów edycji – edycja czystego kodu HTML oraz tzw. edycja WYSIWYG (z ang. what you see is what you get). Dla bardziej zaawansowanych użytkowników zalecamy bezpośrednio edycję kodu, natomiast dla mniej obeznanych - edycję WYSIWYG. Tę drugą doradzamy, gdy zmianie mają ulec tzw. literały, czyli po prostu tekst.  

W mailach oraz SMSach dostępne są do użycia różnego rodzaju zmienne, których listę i objaśnienia można znaleźć na ekranie edycji szablonu. Używamy ich do pobierania danych z bazy bezpośrednio do treści, np. kwoty zamówienia czy maila klienta:

Zmienne dostępne w wiadomościach transakcyjnych

Dostępne są również pętle oraz pętle warunkowe w większości wiadomości w panelu (nie wszystkie szablony obsługują używanie pętli). Tych z kolei można użyć przykładowo do zwrócenia listy zamówionych towarów lub wyświetlania rekomendacji towarów z modułu IAI RS.

Zmienne oraz pętle polecamy wprowadzać bezpośrednio kodem HTML, nie zaś edycją WYSIWYG celem uniknięcia niepożądanych znaczników, zmian kodu HTML i niezaczytania w poprawny sposób wartości zwracanych przez zmienne. 

Wysyłanie własnych szablonów wiadomości do klientów

Umożliwiamy stworzenie własnego szablonu wiadomości, który może być wysłany do wielu klientów równocześnie. Na obecną chwilę nie można wysyłać własnego szablonu wiadomości automatycznie.
Szablon dodajemy w module ADMINISTRACJA > System > Konfiguracja wiadomości transakcyjnych > wybór sklepu > Własne szablony wiadomości > Dodaj nowy element. W zależności od modułu, w którym chcesz zlecić wiadomość musisz wybrać konkretny dział, do którego dopiszesz ten szablon.

Uwaga: szablon musi posiadać ustawienie Wysyłaj ten list na tak, jeśli chcesz by został wysłany do klientów. Wysłanie takich szablonów może zajść z poziomu listy klientów lub listy zamówień.

Lista klientów
Lista zamówień

Wysyłanie powiadomień o wydarzeniach do obsługi sklepu

Celem dodania powiadomień mailowych, np. przy każdym nowym zamówieniu czy zwrocie, należy nanieść dodatkową konfigurację w kontach e-mail. Dokładnie opisaliśmy tę kwestie w innym artykule dotyczącym konfiguracji skrzynek e-mail.
Domyślnie panel administracyjny nie wysyła żadnych powiadomień do obsługi sklepu. Tyczy się to również modułu MODERACJA > Komunikacja z klientem > Pytania do towarów. Gdy pojawi się nowe zapytanie, obsługa może je zobaczyć np. na stronie głównej panelu. Obsługa sklepu może odpowiedzieć klientowi tylko z poziomu panelu administracyjnego.

Konfigurację wysyłki powiadomień można wykonać samodzielnie – opisaliśmy to w wymienionym wcześniej artykule.

Nie znalazłeś odpowiedzi na pytanie?Skontaktuj się z Działem Wsparcia

Przejdź do Biura Obsługi Klienta i skontaktuj się z ekspertami IdoSell