Logo

Saldo rozliczeniowe i wpłat, automatyzacja wypłat, PIN, cesje

Saldo rozliczeniowe

Saldo rozliczeniowe jest saldem do prowadzenia rozliczeń między IAI S.A. (IdoSell i IdoBooking) a merchantem tj. firmą prowadzącą sklep lub wynajem obiektów.

Wszelkie informacje dotyczące płatności znajdują się na saldzie rozliczeniowym. Dostęp do niego jest możliwy z poziomu panelu administracyjnego BOK > Historia wydatków i zasileń > Razem za dany okres > Zobacz operacje, po ustawieniu manualnie widełek czasowych. Historia salda rozliczeniowego stanowi szczegółową specyfikacje do faktury i widoczne są tam zarówno wszelkie obciążenia związane z prowadzeniem sklepu, jak i wpłaty. Po wybraniu zakresu dat w widełkach czasowych można pobrać pełne zestawienie historii salda rozliczeniowego i wyeksportować je do pliku, zarówno w formacie PDF jak i CSV. Widoczny jest tam również aktualny stan salda.

Wpłaty za prowadzenie sklepu

Wpłat dokonać można bezpośrednio w BOK w zakładce Wydatki > Wpłata środków gdzie należy wybrać formę płatności. Prosimy pamiętać, że w systemie płatności szybkie płatność kartą, BLIK oraz bezpośrednim przelewem online, księgują się natychmiast, natomiast przelewy tradycyjne do dwóch dni roboczych - spowodowane jest to tym, że przy kontach typu mass collect księgowanie zwykłych przelewów zajmuje więcej czasu niezależnie od banku, z którego wychodzi przelew.

Za datę wpłaty uznaje się regulaminowo zaksięgowanie środków na saldzie rozliczeniowym. Jest więc stała możliwość zlecenia odpowiednio wcześniej przelewu tradycyjnego, jak i przelewu szybkiego, o czym należy pamietać w przypadku zlecenia opłaty wystawionych faktur.

Kwoty można wprowadzać ręcznie jednakże istnieje ograniczenie dokonania wpłaty większej kwoty ze względu na brak możliwości nadpłacania środków na saldo.

Wpłat można dokonywać także przelewem bezpośrednim na numer konta widoczny na bieżących, wystawionych fakturach, lub w BOK w zakładce Wydatki > Wpłata środków klikając w opcję tradycyjnego przelewu poprzez płatność elektroniczną z banku. Widoczne jest tam indywidualne konto do wpłat. Każde konto zakończone jest indywidualnym numerem ID panelu, którego dotyczy.

Księgowanie wpłat na saldzie rozliczeniowym

Każda wpłata zasilająca saldo rozliczeniowe księguje się w sposób automatyczny zawsze na najstarszej wystawionej fakturze, obniżając tym samym kwotę do zapłaty. Kwotę pozostałą do spłaty z zaległych faktur znaleść można w BOK w zakładce Faktury > Faktury wymagające opłacenia klikając w przycisk Szczegóły oraz Pozostało do zapłaty.

Cykliczne opłaty abonamentowe

Zgodnie z umową, opłaty pobierane są co miesiąc za utrzymywanie panelu po okresie pierwszego roku, który został opłacony z góry. Opłaty są pobierane niezależnie od wyników sprzedaży czy używania sklepu.

Zwroty z salda rozliczeniowego

Zwroty środków z salda rozliczeniowego dokonywać mogą się w sposób się automatyczny i na zasadzie korekty salda. Zwrot dokonywany jest na zweryfikowane konto bankowe. Można zawnioskować o zwrot ewentualnej nadpłaty wygenerowanej na saldzie rozliczeniowym, przy czym może on stanowić jedynie różnicę między limitem kredytu kupieckiego a nadpłatą.

Saldo wpłat

Saldo wpłat / saldo BOK rozumiemy jako subkonto klienta, gdzie gromadzone są środki z wpłat z zamówień (również środki z przesyłek z płatnością za pobraniem). Środki pojawiają się po prawidłowej wpłacie i ich zaksięgowaniu na koncie.

Generowanie pliku z pełnym zestawieniem wpłat i wypłat z salda BOK możliwe jest w BOK w zakładce Wpłaty > Lista wpłat > Razem za dany okres > zobacz operacje. Plik może zostać wyeksportowany do formatu ODS, po ówczesnym wyborze waluty, szerszego zakresu dat w widełkach czasowych.

Informacje dodatkowe związane z saldem wpłat

Wszystkie informacje dotyczące wpłat i wypłat znajdują się na saldzie wpłat. Środki trafiają tam zgodnie z kolejnością księgowania się płatności od klientów sklepu.

Środki zgromadzone na saldzie wpłat można wypłacać ręcznie lub ustawić wypłaty raz na tydzień, raz na dwa tygodnie lub raz w miesiącu. Zalecamy korzystanie z automatycznych wypłat.

Nie ma możliwości przypisania określonych wpłat klientów do wypłat na konto bankowe właściciela panelu. Można jedynie, przy wypłatach automatycznych, określić ramy czasowe i porównać listę wpłat od klientów z listą wypłat na konto bankowe właściciela panelu w tych samych ramach czasowych. Jednak jest to możliwe tylko przy utrzymaniu wypłat poprzez wypłaty automatyczne.

Z salda wpłat mogą być przeksięgowywane środki automatycznie przez system IAI. Może to mieć miejsce w przypadku gdy właściciel panelu nie opłaci w terminie faktur lub gdy zostanie przekroczony limit kredytu kupieckiego. 

Saldo wpłat jest również źródłem dokonywania zwrotów do klientów sklepu. Jeżeli nie ma wystarczających środków na saldzie wpłat, zwrot nie zostanie zrealizowany i będzie czekał aż zostanie uzupełnione saldo przez wpłaty klientów sklepu lub samodzielnie wpłacone przez wynajmującego panel.

Wpłatę zasilającą saldo BOK można wykonać w ten sam sposób, w jaki weryfikuje się konto bankowe do wypłat poprzez przelew weryfikacyjny. Należy pamiętać żeby zastosować tytuł wpłaty, który pozwoli na automatyczne księgowanie się wpłaty

Automatyczne wypłaty z salda wpłat

Wypłaty automatyczne realizowane są co najmniej raz w miesiącu. Można zlecić automatyczne wypłaty co tydzień, dwa tygodnie lub co miesiąc. Można tego dokonać w BOK w zakładce Wpłaty > Ustawienia wypłat wybierając odpowiadającą nam opcję w przycisku automatyczne wypłaty.

Zweryfikowane konta można zobaczyć w BOK w zakładce Ustawienia wypłat w domyślnie ustawionym przycisku Dane kont do wypłat.

W przypadku wypłat comiesięcznych, domyślnie wypłaty odbywają się w ostatni czwartek miesiąca i jest to funkcja niezmienna. Wypłaty są wykonywane jeśli na saldzie uzbiera się co najmniej 100 PLN lub 100 EUR. Automatyczne wypłaty nie dotyczą kont w USD, CZK i GBP. Ustawienia automatyzacji wypłat można dowolnie zmieniać lecz nie można ich wyłączyć.

Generowanie nowego numeru PIN

Numer PIN można wygenerować na zweryfikowany numer telefonu figurujący w BOK, w zakładce Twoje konto > Zarządzanie kontem > Dane podstawowe następnie klikając przy okienku PIN w przycisk Zmień.

Zweryfikowany numer telefonu

Numer telefonu można sprawdzić w BOK w zakładce Twoje konto > Zarządzanie kontem > Dane kontaktowe. W tym miejscu można go również zmienić.

Wiadomości SMS

Wszelkie informacje dotyczące wysłanych wiadomości SMS widoczne są w zakładce Wydatki > Rozliczenia usług dodatkowych > SMS. Po wybraniu zakresu dat, w zakładce szczegóły można sprawdzić szczegóły i rozwinąć treść wiadomości SMS np. wygenerowania nowego numeru PIN, gdzie będzie on widoczny.

Cesja

Jeśli zmieniła się forma prawna firmy konieczne jest zrobienie cesji. Wyjątkiem w tym wypadku jest sukcesja uniwersalna.

Cesję należy przeprowadzić bezpośrednio w BOK w zakładce Twoje konto > Dokumenty wybierając przycisk Wykonaj cesję i postępując wedle kolejnych instrukcji. Dane zostaną zmienione po akceptacji cesji.

Nie znalazłeś odpowiedzi na pytanie?Skontaktuj się z Działem Wsparcia

Przejdź do Biura Obsługi Klienta i skontaktuj się z ekspertami IdoSell