Logo

Faktury, noty korygujące

Faktury

Faktury w chwili obecnej wystawiane są na wysokość naliczeń związanych z prowadzeniem sklepu, a widocznych w historii salda rozliczeniowego z zawarciem opłat stałych z miesiąca kolejnego. Nadpłaty na saldo rozliczeniowe nie są przyjmowane. W przypadku dokonania wpłaty na saldo przelewem tradycyjnym, wpłata może być automatycznie zwracana. Faktura wystawia się na kwotę wysokości obciążeń lecz jej wartość jest obniżona o wcześniejsze wpłaty, jeśli takie nastąpiły.

Pozostała kwota do spłaty z faktury

Pozostałą kwotę do spłaty z zaległych faktur znaleść można w BOK w zakładce Faktury > Faktury wymagające opłacenia > Szczegóły >Pozostało do zapłaty. Po wykonaniu tych operacji ukaże się nam pozostała zaległość z danej faktury VAT.

Dane zawarte na fakturach

Dane na fakturach wystawianych przez IAI S.A. za prowadzenie sklepu pobierane są bezpośrednio z BOK z zakładki Twoje konto > Zarządzanie kontem. Faktura ma charakter zbiorczy niezależnie od posiadanej ilości sklepów w panelu. Faktury wystawiane są per panel.

Wysyłka wystawionych faktur

Istnieje możliwość ustawienia dedykowanego adresu e-mail, na jaki maja być wysyłane informacje o wystawionych fakturach. Wspomniany adres można ustawić w BOK w zakładce Twoje konto > Zarządzanie kontem > Dane kontaktowe i wpisując adres w okienku E-mail do wysyłki faktur. Należy go następnie zatwierdzić.

Zmiana danych teleadresowych

Dane firmowe należy aktualizować w przypadku dokonania jakichkolwiek zmian teleadresowych. Dane zmienić można w BOK w zakładce Twoje konto > Zarządzanie kontem. W chwili wystawiania się faktury pojawiają się na niej aktualnie widniejące w BOK dane.

Noty korygujące

Dane zawarte na wystawianych przez IAI S.A. fakturach pobierane są zawsze bezpośrednio z panelu. Zmienić je można w BOK w zakładce Twoje konto > Zarządzanie kontem. W przypadku gdy zmieniły się jakieś dane, a nie zostały zaktualizowane w panelu i wystawiła się faktura, należy w takich wypadkach przesłać do nas noty korygujące do faktur. Do czasu przeprowadzenia i akceptacji cesji, faktury VAT wystawiane są w sposób prawidłowy na dane zawarte w panelu z podmiotem, jakiego dotyczy zawarta umowa.

Nie znalazłeś odpowiedzi na pytanie?Skontaktuj się z Działem Wsparcia

Przejdź do Biura Obsługi Klienta i skontaktuj się z ekspertami IdoSell