Logo

Domeny w sklepie internetowym

Domena techniczna sklepu

Domena techniczna jest adresem sklepu przyznawanym bezpłatnie po rejestracji i ma postać nazwa.iai-shop.com. Nazwę domeny technicznej wybierasz podczas zamawiania sklepu (lub podczas dodawania nowego sklepu w panelu).

Dzięki domenie technicznej można:

 • przygotować szablon sklepu bez ingerowania w dotychczasowy sklep,

 • przeprowadzić import i sprawdzić jego poprawność bez ingerowania w dotychczasowy sklep,

 • dopracować sklep i przełączyć domenę, kiedy wszystko będzie gotowe,

 • podawać nazwę sklepu podczas kontaktów z naszymi konsultantami,

 • sprawdzić, czy sklep działa, jeżeli są problemy z twoją domeną, np. domena nie została przedłużona.

Domeny technicznej nie możesz zmienić po zainstalowaniu sklepu. Nie jest jednak istotne jak twój sklep nazywa się w naszym systemie technicznie, ponieważ finalnie do sklepu możesz podpiąć dowolną domenę.

Instrukcja dodawania nowej domeny do sklepu

1. Jeżeli masz wykupioną domenę (lub domeny), przejdź w panelu administracyjnym do sekcji ADMINISTRACJA > System > Zarządzanie domenami, SSL i usługami systemowymi > wybór sklepu > Zarządzaj domenami >Dodaj nową domenę.

2. Wybierz odpowiedni sposób delegacji. Więcej o typach delegacji przeczytasz w dalszej części tego artykułu.

Dodawanie nowej domeny do sklepu

3. Na podstawie tego, jaki rodzaj delegacji został wybrany - nanieś odpowiednie zmiany w zewnętrznym panelu konfiguracyjnym domeny (w firmie, gdzie domenę wykupiono lub serwisie, który obsługuje obecne serwery DNS domeny).

4. Zależnie od typu delegacji:

 • delegacja pełna - zmień serwery DNS swojej domeny (czasami nazywane rekordami NS domeny - więcej informacji poniżej). Przykład wykonania tej akcji w panelu Home.pl:

delegacja domeny panel home.pl
delegacja domeny panel home.pl - serwery DNS
 • delegacja niepełna - zmień rekord A domeny na adres IP, który wyświetli się w panelu administracyjnym w miejscu:

delegacja domeny panel Idosell - delegacja niepełna

Przykład dodania i zmiany rekordu A w panelu Home.pl:

delegacja domeny panel home.pl - delegacja niepełna
delegacja domeny panel home.pl - delegacja niepełna wpisanie konkretnego adresu IP

Pamiętaj również o dodaniu dwóch subdomen www. i m. jako oddzielnych domen, jak na przykładowym zrzucie powyżej. Subdomeny www. oraz m., im również zmień rekord A w zewnętrznym panelu ustawień domenyl lub ustaw im rekord CNAME na domenę główną.

delegacja domeny panel home.pl - delegacja niepełna subdomeny wpisanie konkretnego adresu IP
delegacja domeny panel home.pl - delegacja niepełna subdomeny wpisanie konkretnego adresu dla subdomen IP

Na podstawie tego, jaki rodzaj delegacji został wybrany – proces weryfikacji domeny może potrwać około godziny czasu (delegacja niepełna) lub do 24 godzin (delegacja pełna). Po weryfikacji, status domeny zmieni się na zielony napis OK w naszym panelu.

Po uzyskaniu dla danej domeny certyfikatu SSL - oferowanego przez IAI lub własnego zewnętrznego certyfikatu (wgranego z naszą pomocą), należy zmienić domenę główną danego sklepu na własną. Domyślnie, po instalacji sklepów, działają na domenach technicznych nawet po weryfikacji twojej domeny.

Instrukcja ustawienia własnej domeny jako domeny głównej:

Jeśli domena została zweryfikowana ponad 24 godziny temu i poprawnie uzyskano certyfikat SSL, przechodzimy do modułu ADMINISTRACJA > System > Zarządzanie domenami, SSL, przekierowaniami i usługami systemowymi > wybór sklepu > Wybierz domenę główną.

Wybieramy jedną z domen, która ma być domeną główną i zapisujemy zmiany.

Wybór domeny głównej dla sklepu

Po zmianie domeny głównej strona będzie się pod nią wyświetlać. Automatycznie będą generowane linki z nową domeną a klient wpisujący inną domenę, która została dopisana do konkretnego sklepu, zostanie przekierowany (przekierowanie 301) na domenę główną.

Porada eksperta

Ustawienie domeny głównej, która dodawana jest do sklepu, możliwe jest po minimum 24 godzinach od momentu weryfikacji w panelu (status OK w Zarządzaniu domenami) i tylko wtedy, jeśli poprawnie uzyskano SSL w tej domenie.

Jeśli nie masz pewności jaki rodzaj delegacji wybrać zapoznaj się z informacjami znajdującymi poniżej.

Rodzaje delegacji domen

Delegacja pełna

W tym typie delegacji, zmianie ulegają serwery DNS, które przetrzymują wszystkie informacje o domenie (wszelkie rekordy, przekierowania). Zmiana serwerów DNS sprawi, iż wszystkie dotychczasowe ustawienia domeny przestaną obowiązywać. W praktyce oznacza to, że pod adresem domeny przestanie wyświetlać się dotychczasowa strona i mogą przestać działać skrzynki e-mail.

Wykonanie delegacji pełnej na serwery DNS IAI polega na zmianie w panelu dostawcy domeny (lub panelu, w którym jest ona obsługiwana) serwerów DNS na:
dns1.iai-system.com
dns2.iai-system.com

W przypadku chęci takiej konfiguracji zalecamy udać się do działu wsparcia dostawcy twojej domeny, by poinstruował, w którym dokładnie miejscu zmiany należy w zewnętrznym panelu wprowadzić.

Od strony panelu administracyjnego administracyjnego, zgodnie z poprzednim rozdziałem, wystarczy dodać tę domenę w pełnej delegacji.

Delegacja pełna domeny - panel Idosell

Przeniesienie domeny na serwery DNS IAI spowoduje usunięcie dotychczasowych ustawień tej domeny. Wszelkie rekordy (o których w poniższej części wpisu) należy wprowadzić ponownie, tym razem w naszym panelu administracyjnym.

Pełna delegacja jest dla naszych klientów wygodnym rozwiązaniem - automatyzujemy dzięki niej kilka procesów, m.in.:

 • instalację certyfikatu SSL,

 • przekierowanie adresu IP przy ewentualnej migracji na inny serwer (z innym adresem - np. przejście na najwyższy plan abonamentowy),

 • ustawienie rekordów MX w przypadku zintegrowanych przez nas dostawców (np. Zoho, Google).

Powierzając naszym serwerom DNS swoją domenę uniezależniasz się od ewentualnych problemów, jakie mogą mieć dostawcy DNSów. Innymi słowy - jeśli posiadasz domenę domena.pl, ale wykonałeś pełną delegację subdomeny sklep.domena.pl do nas (Zdefiniowanie subdomeny na zewnętrznych serwerach DNS) - to nawet w przypadku, gdy domena.pl nie będzie działać z powodu chociażby awarii zewnętrznych serwerów, to sklep.domena.pl wciąż będzie w Internecie widoczny.

Delegacja niepełna

W tym typie delegacji mamy do czynienia z krótszym procesem, jeśli nie liczymy twojego czasu koniecznego na poprawną konfigurację. Delegacja niepełna polega na wprowadzeniu rekordu A w ustawieniach DNS twojej domeny, która nie znajduje się na naszych serwerach DNS.
By tego dokonać, należy się udać do panelu administracyjnego dostawcy serwerów DNS i dodać rekord A dla domeny, która ma być przypisana do sklepu. Wartością tego rekordu będzie adres IP, który pojawi się w panelu administracyjnym po dodaniu tej domeny w niepełnej delegacji.

Proces delegacji niepełnej jest szybszy gdyż informacja o zmianie adresu IP rozprzestrzeni się w Internecie znacznie szybciej (około godziny). Nie pozwala on jednak na „zapomnienie” o konfiguracji twojej domeny - przykładem jest proces dodania rekordu TXT, który musisz wykonać w celu uzyskania certyfikatu SSL.
Podobnie sytuacja wygląda w przypadku ewentualnej zmiany adresu IP twojego serwera sklepowego. Rekord A, który będziesz musiał wprowadzić w zewnętrznych DNS, nie zaktualizuje się sam gdy będziesz migrować/zmieniać serwer np. na wyższy plan abonamentowy (co wiąże się ze zmianą serwera, a więc i adresu IP sklepu). Musisz nanieść poprawkę ręcznie.

Klienci najczęściej decydują się na to rozwiązanie gdy wymagają indywidualnej konfiguracji lub posiadają pocztę w Home.pl. W przypadku wymogu konfiguracji indywidualnej (np. rekordy SRV) zapraszamy najpierw do kontaktu z działem Supportu, by ustalić twoje konkretne potrzeby.

Ustawienie rekordów MX domeny przy delegacji (w celu poprawnego działania poczty)

Warto wprowadzić rekord MX, gdy dodasz domenę w pełnej delegacji:

 1. Przechodzimy do sekcji ADMINISTRACJA > System > Zarządzanie domenami, SSL i usługami systemowymi > wybór sklepu > Zarządzaj domenami >edytuj (przy domenie, która ma obsługiwać pocztę).

 2. Przechodzimy na sam dół do rubryki Konfiguracja e-maili [MX].

 3. Zmieniamy zaznaczenie na Włączona i wybieramy serwer pocztowy, który obsługuje pocztę w tej domenie (w jakim serwisie został wykupiony hosting poczty). Jeśli nie ma twojego dostawcy na liście, wybieramy Inne.

Ustawienie rekordu MX
Wskazówka

Jeśli posiadasz pocztę w Google, to pole Konfiguracji e-maili [MX] posiada wbudowaną integrację z tym serwisem.

Ustawienie rekordu MX dla Google

W tym miejscu należy wprowadzić kod weryfikacyjny, który Google podaje na etapie weryfikacji domeny. Nastąpi automatyczne dodanie odpowiedniego rekordu a adresy operatora maili ustawią się automatycznie. Analogicznie wygląda ten proces dla serwisu Zoho.

Typy rekordów domeny

Domena posiada w serwerach DNS tzw. Rekordy (inaczej wpisy), które definiują, w jaki sposób się rozwiązuje (czyli jak przebiega proces komunikacji między urządzeniami w Internecie, od momentu wywołania domeny przez użytkownika, aż do wyświetlenia mu zawartości, która znajduje się pod daną domeną).

Istnieje kilka typów rekordów DNS, z którymi możesz mieć styczność przy konfiguracji domeny dla sklepu:

 • Rekord A - podstawowy rekord, który przypisuje domenie (ciągowi znaków) adres IP serwera, z którym ma się połączyć w razie wywołania jej przez użytkownika. Kluczowy rekord, żeby klient trafił na stronę twojego sklepu. Przy pełnej delegacji wprowadzany jest automatycznie na odpowiedni serwer i nie ma możliwości jego zmiany dla domeny wprowadzanej do panelu.

 • Rekord TXT - rekord opisowy domeny. Wykupiona przez ciebie domena może publikować w Internecie pewien kawałek tekstu, jeśli wywołamy ją w odpowiedni sposób. Jest to ważny rekord zarówno dla potrzeb poczty (rekord SPF, który zawiera się w rekordach TXT), jak i weryfikacji, której wymagają niektóre usługi i serwisy. Przykładowo, weryfikacja domeny w serwisie Facebook oraz Google odbywa się właśnie poprzez dodanie rekordu TXT.

 • Rekord SPF - kluczowy rekord dla poprawnego działania poczty w twojej domenie. Rekord SPF można nazwać pewnym „zezwoleniem” dla serwisu, np. IdoSell, które pozwala zlecać wysyłkę wiadomości z twojej domeny. Jest to zabezpieczenie, żeby niepowołani użytkownicy (bądź serwisy w Internecie) nie wysyłali maili spod domeny, którą wykupiłeś na własność. Właściciel precyzuje za pomocą tego rekordu, jakie serwisy/strony mogą taką wysyłkę prowadzić. Może istnieć tylko jeden taki rekord w domenie – inaczej, poczta zostanie odrzucona.

 • Rekord NS - najważniejszy rekord definiujący serwery DNS, na których znajduje się domena (a więc - gdzie znajdują się ustawienia domeny). Większość dostawców automatyzuje zmiany tego rekordu (serwery zewnętrzne definiujemy w innym miejscu). Może się zdarzyć, iż panel dostawcy wymaga zmiany właśnie w tym miejscu, żeby zmienić DNSy domeny. IAI nie oferuje zmiany tego rekordu (ani zmiany serwerów DNS w naszym panelu na inne).

 • Rekord MX - rekord precyzujący, jaki serwer pocztowy obsługuje pocztę w danej domenie. Jego zmiany wymagają podania dokładnych serwerów pocztowych od dostawcy wykupowanej dla domeny poczty, wraz z tzw. priorytetem (liczba podawana w treści przez dostawcę).

Najczęściej popełniane błędy

Przestała działać poczta w home.pl lub w nazwa.pl po pełnej delegacji domeny

Jeśli chcesz obsługiwać pocztę w home.pl lub nazwa.pl to nie możesz wykonać pełnej delegacji domeny na nasze serwery DNS. Jest to ograniczenie po stronie tych serwisów i nie mamy na nie wpływu. Musisz cofnąć pełną delegację na serwery dostawcy a następnie wykonać delegację niepełną.

Uwaga! Błędny adres IP w delegacji domeny

Idosell co określoną jednostkę czasu odpytuje o rekordy państwa domeny. Jeśli w trakcie sprawdzenia nie znajduje ich tam, status domeny zmienia się na Oczekuje na weryfikację.

Najczęstszymi przyczynami są:

 • zmiana dostawcy domeny,

 • zmiana przypisania usługi po stronie twojego dostawcy,

 • migracja na inny plan abonamentowy.

Warto sprawdź czy domena została wydelegowana na dobre serwery w dowolnym narzędziu internetowym typu dig (DNS lookup). Za pomocą narzędzia możecie państwo samodzielnie sprawdzać, czy zmienione rekordy pojawiają się już w konfiguracji domeny. Jeśli znajdują się tam nasze rekordy DNS, lub w rekordzie A IP serwera, na którym jest sklep, to domena zmieni w niedługim czasie swój status w naszym panelu na OK. Jeżeli wpisy są inne niż spodziewane, zalecamy kontakt z dostawcą domeny.

FAQ

Nie znalazłeś odpowiedzi na pytanie?Skontaktuj się z Działem Wsparcia

Przejdź do Biura Obsługi Klienta i skontaktuj się z ekspertami IdoSell