Logo

Kredyt kupiecki

Kredyt kupiecki to kredyt odnawialny. Faktury wystawiane są na podstawie historii salda rozliczeniowego zawsze pod koniec miesiąca na wysokość zadłużenia, zawierając regulaminowo opłaty stałe płatne z góry jak:

  • plan abonamentowy,

  • ewentualne dodatkowe sklepy,

  • posiadane subskrypcje z miesiąca kolejnego.

To jakie usługi są opłacane wynika z historii salda, stanowiącej szczegółową specyfikację do faktury. Kredyt kupiecki jest środkiem rozliczeń nieobarczonym żadnymi dodatkowymi opłatami z tytułu jego wykorzystywania. Należy jedynie pamiętać żeby spłacać wystawione co miesiąc faktury w terminie 15 dni.

Limity kredytów kupieckich

Limity kredytów kupieckich przyznawane są w sposób automatyczny oraz manualny (zwiększenia limitu kredytu kupieckiego w oparciu o comiesięczne obciążenia). Wysokość limitów ustawiana jest względem wydatków i stanowi podstawę do comiesięcznych rozliczeń kredytowanych na podstawie wysokości wystawianych faktur VAT.

W przypadku powtarzającej się sytuacji z posiadaniem dwóch nieopłaconych faktur w ciągu miesiąca, limit samego kredytu może zostać obniżony.

Wniosek o zwiększenie limitu kredytu kupieckiego nie może być rozpatrzony pozytywnie w przypadku przekroczenia terminu płatności wystawionej faktury lub posiadania dwóch nieopłaconych faktur.

Kredyt kupiecki a zadania do realizacji

Kredyt kupiecki może posłużyć do akceptacji zadań. Zadania są płatnę z góry i po ich akceptacji sam koszt zadania obciąża saldo rozliczeniowe i wlicza się do wysokości kolejnej wystawianej automatycznie faktury.

Nie znalazłeś odpowiedzi na pytanie?Skontaktuj się z Działem Wsparcia

Przejdź do Biura Obsługi Klienta i skontaktuj się z ekspertami IdoSell