Logo

Blokada panelu

Ryzyko blokady panelu występuje w dwóch przypadkach:

  • Jest to przekroczenie limitu przyznanego kredytu kupieckiego.

  • Jest to przekroczenie terminów płatności wystawionych faktur.

W obu przypadkach wysyłane są odpowiednio wcześnie komunikaty informujące o zagrożeniu blokadą. W pierwszym można dokonać wpłaty wyrównującej poziom zadłużenia do dostępnego limitu lub zawnioskować o zwiększenie kwoty kredytu kupieckiego, w drugim zaś przypadku trzeba pamiętać o terminie spłaty zawartym na wystawianych fakturach.

Awaryjne odblokowanie panelu

Awaryjne odblokowanie panelu jest możliwe po przesłaniu, w załączniku do komunikatu, potwierdzenia przelewu na brakującą kwotę w przypadku przekroczenia limitu kredytu kupieckiego, lub zawnioskowania o jego zwiększenie (o ile nie występuje sytuacja z posiadaniem faktur z przekroczonym terminem płatności).

Awaryjne odblokowanie może odbyć się na zasadzie indywidualnych uzgodnień spłat po kontakcie z działem rozliczeń. Może zostać sporządzone porozumienie spłat – po jego zredagowaniu przez pion prawny i akceptacji przez zarząd musi zostać ono podpisane i odesłane w dwóch egzemplarzach na adres IAI S.A. tradycyjna drogą pocztową.

Terminy zawarte w porozumieniu mają wymiar wiążący. Porozumienie spłat nie może mieć charakteru cyklicznego. Decyzja o zawarciu porozumienia spłat podejmowana jest indywidualnie przez dział rozliczeń przy udziale działu prawnego.

Automatyczne komunikaty z ostrzeżeniem o blokadzie panelu

Wygenerowanie automatycznego ostrzeżenia kierowanego w komunikacie, dotyczącego blokady panelu klienta, może nastąpić w przypadkach:

  • braku płatności,

  • przekroczeniu limitu kredytu kupieckiego,

  • skierowania do Operatora przez Organy ścigania zapytań dotyczących działalności klienta w związku ze świadczoną przez Operatora usługą.

Nie znalazłeś odpowiedzi na pytanie?Skontaktuj się z Działem Wsparcia

Przejdź do Biura Obsługi Klienta i skontaktuj się z ekspertami IdoSell