Logo

Ankieta KYC, dokument tożsamości, przyznawanie możliwości płatności kartowych

Czym jest KYC?

Ankieta KYC (Know Your Customer) jest procedurą należytej staranności oraz regulacją bankową, którą muszą przeprowadzać instytucje finansowe oraz inne prawnie określone podmioty do zidentyfikowania swoich klientów i uzyskania pewnych, odpowiednich oraz trafnych informacji wymaganych do prowadzenia interesów ze stroną zainteresowaną.

KYC można określić jako zbiór informacji o kliencie, który pozwala ustalić wiarygodność klienta i jego profil transakcyjny oraz pozwalają przeprowadzić weryfikację tożsamości. Dzięki staranie prowadzonej polityce KYC, klienci mogą mieć pewność, że ich dane są chronione a usługi przeprowadzane są w sposób bezpieczny. Głównym celem KYC jest bowiem zapobieganie przekrętom finansowym, kradzieży tożsamości, praniu brudnych pieniędzy (AML) czy też finansowania terroryzmu.

Ankieta jest obligatoryjna dla wszystkich naszych klientów i musi zostać wypełniona z uwagi na procedury dotyczące przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy, które są powszechne w instytucjach podlegających KNF

Ankieta jest wypełniana przez każdego obecnego i nowego klienta IAI w celu pobrania informacji niezbędnych do badania ryzyka i kontroli przed praniem pieniędzy.

Podstawa prawna

Przepisy dotyczące przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu z 1.03.2018, Art od 36 do 37.

Weryfikacja tożsamości klienta, osoby upoważnionej do działania w jego imieniu oraz beneficjenta rzeczywistego polega na potwierdzeniu danych identyfikacyjnych na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby fizycznej, (…)

Artykuł pozwalający nam przetwarzanie tych danych to artykuł 34.

Kiedy należy wypełnić ankietę KYC?

Ankietę KYC wypełniamy:

 • przy podpisaniu umowy,

 • gdy dowód osobisty stracił ważność,

 • po wykonaniu umowy o usługę,

 • po wykonaniu cesji,

 • po każdym uruchomieniu nowej domeny.

Powody ankiety KYC

Powody, dla których wypełnienie KYC jest konieczne, to:

 • weryfikacja danych firmy,

 • weryfikacja dowodu osobistego merchanta,

 • przyznanie płatności w ramach usługi IdoPay.

Ścieżka dostępu do ankiety

Ankietę należy uzupełnić w panelu BOK > zakładka Twoje konto > Zarządzanie kontem

Wypełnianie ankiety

Należy pamiętać, że w ankiecie uwzględniana jest ilość i wielkość znaków. Oznacza to, że w przypadku uzupełniania danych gdy np. między imieniem i nazwiskiem jest podwójna przerwa (tak jak jest to zapisane w panelu) należy wypełnić ankietę w identyczny sposób lub skorygować dane w samym panelu. W panelu administracyjnym widnieją wszelkie informacje dotyczących nazwy użytkownika. Znajdują się one w zakładce ADMINISTRACJA > Zarządzanie użytkownikami panelu. Podczas wypełniania ankiety należy dokładnie, tak samo, wpisać osobę, której dotyczy ankieta.

Słownik pojęć

Dokument tożsamości

Dokumentem tożsamości są w rozumieniu przepisów dokumenty urzędowe stwierdzające tożsamość danej osoby. Dokumentami takimi są prawnie:

 • dowód osobisty,

 • paszport,

 • książeczka żeglarska.

Skan dokumentu tożsamości

Skan dokumentu tożsamości jest niezbędną procedurą przy przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i dowolnych operacjach finansowych.

Dopuszczamy i zalecamy watermarking dokumentu tożsamości. Najważniejsze dane muszą być jednak widoczne do weryfikacji.

Celem oczekiwania skanu dokumentu nie jest ustalenie tylko beneficjentów rzeczywistych, ale również to, żeby zweryfikować czy konto, przetwarzania finansowego, danych osobowych itp. faktycznie dokonają osoby będące właścicielami firmy, a nie inna osoba, która zna numer KRS klienta.

Wszystkie zdjęcia/skany dokumentów tożsamości są przez nas przechowywane w certyfikowanej infrastrukturze PCI DSS Level 1. Oznacza to, że otrzymane dane przechowywane są w specjalnym, stworzonym do tego celu, chronionym środowisku z zabezpieczeniami na poziomie bankowym.

Nie znalazłeś odpowiedzi na pytanie?Skontaktuj się z Działem Wsparcia

Przejdź do Biura Obsługi Klienta i skontaktuj się z ekspertami IdoSell