Logo

Waluty i kursy walut

Cena to jedna z najważniejszych informacji w sklepie internetowym. Powinna być czytelna i wyglądać naturalnie dla osoby przeglądającej stronę, niezależnie od tego jakie waluty udostępnisz. W sklepach IdoSell sposób zapisu cen automatycznie dostosowuje się do wybranej przez klienta waluty, zgodnie z przyjętymi dla niej standardami. Jest to doskonałe rozwiązanie dla sprzedawców ukierunkowanych na rynki międzynarodowe ponieważ pozwala w prawidłowy sposób przedstawić ceny w dowolnej walucie bez konieczności dostosowywania ustawień, czy też wprowadzania zmian w budowie sklepu za każdym razem, gdy chcemy udostępnić nową walutę.

W przypadku sprzedaży międzynarodowej ważna jest nie tylko przetłumaczona strona, ale istotna jest także odpowiednia konfiguracja dostępnych w sklepie walut. Dzięki nim będziesz mógł obsługiwać klientów w wybranym języku oraz sprzedawać towary w cenach wyrażonych w walucie jaką posługują się na co dzień. 

W panelu administracyjnym sklepu w module ADMINISTRACJA > Płatności i waluty > Konfiguracja walut znajdziesz dział do zarządzania walutami. Zawiera on informacje o walutach, które są aktywne w twoich sklepach. Można tam określić np. tryb aktualizacji kursów walut. Dostępne są dwa ustawienia: 

  • aktualizacja ręczna - użytkownik sam zmienia kursy walut,

  • aktualizacja automatyczna - waluty same zmieniają kurs, który pobierany jest z Narodowego Banku Polskiego (dla waluty PLN), Europejskiego Banku Centralnego (dla waluty EUR) oraz Bank of England (dla waluty GPB). 

Należy pamiętać, że w trybie ręcznym po każdej zmianie (żeby nowy przelicznik obowiązywał już w sklepie/panelu) należy opublikować zmiany, klikając w przycisk Zapisz zmiany. W trybie automatycznym zmiany same publikują się w sklepie. 

Waluty i kursy walut

Możliwe jest również powiązanie waluty z językiem strony, tak żeby po wybraniu języka automatycznie zmieniała się również waluta. Tą opcję odnajdziesz w dziale poświęconym konfiguracji języków

Waluty i kursy walut

Dodanie waluty do sklepu

Walutę do sklepu można dodać w dziale ADMINISTRACJA > Płatności i waluty > Konfiguracja walut > Konfiguracja walut dla strony klikając dodaj walutę. Po wybraniu waluty należy jeszcze określić, czy będzie ona walutą rozliczeniową, czy też nie. Waluta rozliczeniowa oznacza, że klient będzie mógł dokonać w niej płatność, a nie tylko widzieć ceny produktów na sklepie. Jeśli więc wskażemy, że jest to waluta rozliczeniowa, należy jeszcze określić, przez którą formę płatności/ system płatności będzie obsługiwana. Można to zrobić w dziale ADMINISTRACJA > Konfiguracja płatności > Profile płatności

Usunięcie waluty ze sklepu

Walutę ze sklepu można usunąć w dziale ADMINISTRACJA > Płatności i waluty > Konfiguracja walut > Konfiguracja walut dla strony. Warto jednak najpierw sprawdzić czy nie jest obecnie przypisana do żadnego z języków na stronie, ponieważ system wtedy nie pozwoli na jej usunięcie. Można to zrobić przechodząc do działu ADMINISTRACJA > Płatności i waluty > Konfiguracja języków

Jeśli waluta nie jest przypisana do żadnego języka, a mimo to nie można jej usunąć, najprawdopodobniej jeszcze jest wskazana jako główna waluta sklepu. Żeby to zmienić, proszę wysłać do nas komunikat i wskazać na jaką główną walutę mamy zmienić. 

Sprzedaż w różnych walutach

Jak najbardziej można sprzedawać na sklepie w różnych walutach. Wystarczy dodać je w konfiguracji walut. Jeśli prowadzą państwo jeden sklep, wówczas ceny podane w panelu na karcie towaru (np. złotówki) zostaną automatycznie przewalutowane na wybraną walutę przez klienta na sklepie zgodnie z ustawionym kursem. Ponadto jeśli wskażą państwo, że dana waluta jest rozliczeniowa i skonfigurują formy płatności, klient będzie mógł w niej ostatecznie zapłacić. 

Ceny towaru w różnych walutach

Jeśli posiadają państwo kilka sklepów w ramach panelu, można na karcie towaru włączyć tzw. ceny konkurencyjne i wówczas podać cenę produktu w danej walucie dla każdego sklepu z osobna. Jeśli natomiast posiadają państwo wyłącznie jeden sklep, można podać cenę tylko w jednej walucie. W momencie gdy klient wybierze na sklepie inną walutę z dostępnych, system przewalutuje kwotę zgodnie z ustawionym kursem. 

Kursy walut

Kursy walut znajdują się w dziale ADMINISTRACJA > Płatności i waluty > Konfiguracja walut > Kursy walut i zaokrąglenia. Dla rozliczeniowej waluty panelu PLN, kursy walut pobierane są z Narodowego Banku Polskiego. W tej sekcji można ustawić czy kurs ma być obliczany automatycznie (na podstawie NBP) czy manualnie, a więc podając na sztywno stały kurs, który chcą państwo przyjąć. 

Dodatkowo można określić zaokrąglanie cen do 2, 1 lub 0 miejsc po przecinku. Ponadto można zmienić symbol waluty jaki ma wyświetlać się klientom na sklepie. 

Waluta rozliczeniowa

Waluta rozliczeniowa to waluta, w której klient zarówno może złożyć zamówienie jak i je opłacić w tej walucie. Dokumenty sprzedaży również będą generowane w tej walucie. 

Automatyczne pobieranie kursu walut

Dla głównej waluty PLN panelu kursy automatycznie pobierane są z Narodowego Banku Polskiego. Natomiast w przypadku głównej waluty EURO z Europejskiego Banku Centralnego, a dla GBP z Bank of England. 

Związek waluty z językiem na dokumentach sprzedaży

Język oraz waluta są całkowicie niezależne w dokumentach sprzedaży. Waluta na dokumencie to waluta rozliczeniowa sklepu. W razie zmiany waluty na zamówieniu dokument generowany jest w walucie rozliczeniowej wraz z przeliczeniem na walutę obcą. Jeśli chodzi o język, to faktura generowana jest zawsze w języku głównym (ustawianym osobno dla drukowanych dokumentów). W przypadku, gdy klient ma inny język niż język główny, na dokumentach pojawiają się tłumaczenia. Jeśli tłumaczenie w języku klienta nie jest dostępne w systemie, to tłumaczenie zapisów na fakturze pojawia się w języku angielskim. 

Zmiana zaokrągleń

Udaj się do działu ADMINISTRACJA > Płatności i waluty > Konfiguracja walut. Tam możesz ustawić liczbę miejsc po przecinku, do jakiej mają być zaokrąglane ceny. 

Przetwarzanie transakcji przez systemy płatności dla waluty bazowej różnej od waluty produktu 

Ceny produktów przeliczane są na walutę bazową i wszystkie zamówienia składane są w walucie bazowej. Płatności przez systemy płatności są realizowane w walucie bazowej. Należy tutaj zwrócić szczególną uwagę na występujące różnice w kursach, które mogą powodować rozbieżności w cenach. 

Wersje językowe a waluty i dokumenty

Dokumenty sprzedaży są prezentowane w walucie rozliczeniowej sklepu niezależnie od ustawień językowych i ustawień waluty dla konkretnego zamówienia (jeśli waluta rozliczeniowa sklepu jest inna od ustawień waluty dla konkretnego zamówienia faktura zostanie wystawiona w walucie bazowej wraz z przeliczeniem na walutę zamówienia po kursie z dnia zamówienia). Wersja językowa nie jest bezpośrednio związana z walutą rozliczeniową sklepu. Natomiast dzięki obsłudze wielu walut, możesz np. w niemieckiej wersji językowej, prezentować ceny w Euro oraz, o czym już wspomnieliśmy, na fakturze wystawionej w walucie bazowej zamieszczać cenę w Euro wyliczoną po kursie z dnia zamówienia. 

Zmiany cen w przypadku dokonywania zakupów od dostawców w obcej walucie

W przypadku zakupów w obcej walucie istnieje duże prawdopodobieństwo, że - w wyniku różnic kursowych - ceny prezentowane w sklepie nie będą odpowiadały poziomowi cen i marży zakładanym przez Sprzedawcę podczas przyjmowania dostaw. 

Rozwiązaniem w tej sytuacji jest ustawienie w panelu sklepu ceny sprzedaży (cena wyjściowa) w walucie, w której przyjmowana była dostawa (np. USD) bez pokazywania jej w sklepie. 

Żeby przeprowadzić skutecznie ten proces, należy: 

1.Uwidocznić (tylko w panelu) walutę obcą i wybrać tryb ustalania kursu: 

  • automatyczny z NBP (zalecane), 

  • wskazywany ręcznie. 

Operacja uwidocznienia waluty oraz ustalenia trybu kursu dostępna jest w dziale: ADMINISTRACJA > Płatności i waluty > Konfiguracja walut

2.Na karcie produktu lub przez Edycję Grupową (dla wielu produktów jednocześnie) zmień walutę produktu. 
Po tej operacji w panelu cena będzie wyświetlana w walucie obcej, a po stronie sklepu - w złotówkach, jako przeliczenie ceny wyjściowej (w walucie) po automatycznie aktualizowanym kursie pobieranym z NBP (aktualizacja raz dziennie). 

  • Teraz przy zmianie kursu waluty, w której klient dokonał zakupów, a której zmiany nie są zależne od dostawcy, system automatycznie zadba o wyświetlenie odpowiedniej ceny w sklepie. 

  • W przypadku nowej dostawy towaru i konieczności zmiany wyjściowej ceny wystarczy jedna korekta i system również uwzględni ją w cenie, jaką zobaczą klienci w sklepie. 

FAQ

Nie znalazłeś odpowiedzi na pytanie?Skontaktuj się z Działem Wsparcia

Przejdź do Biura Obsługi Klienta i skontaktuj się z ekspertami IdoSell