Logo

VAT OSS - sprzedaż międzynarodowa

Od 1 lipca 2021 r. obowiązują nowe przepisy o opodatkowaniu VAT handlu elektronicznego. Niniejszy mechanizm ustala stawkę VAT dla wysyłek do krajów UE. Wyliczanie stawki VAT UE jest oparte na ogólnodostępnych informacjach pobranych z oficjalnej strony Unii Europejskiej.

Proszę zwrócić uwagę na to, że informacje zawarte na powyższej stronie mają charakter niewiążący i nie mogą wywoływać skutków prawnych albowiem tych udzielają wyłącznie administracje skarbowe krajów członkowskich. Komisja Europejska zastrzega, że nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualność, poprawność i kompletność informacji zamieszczonych na powyższej stronie internetowej ani za sposób ich wykorzystania. Mechanizm zastosowany w IdoSell został stworzony w dobrej wierze, w celu ustalania stawek VAT w krajach UE w oparciu o pobierane dane z wyżej wymienionej strony internetowej. 

IAI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, poprawność i kompletność informacji zamieszczonych w udostępnionym państwu mechanizmie. Biorąc pod uwagę potencjalne rozbieżności pobieranych danych z rzeczywistymi ustaleniami prawnymi - zastosowany został dodatkowy mechanizm umożliwiający państwu ustalanie ręczne własnych stawek VAT UE, które nadpisują działanie mechanizmu.

Jeżeli nie chcą się państwo opierać na danych KE, prosimy o skorzystanie z mechanizmu do ręcznego określenia stawek w poszczególnych krajach UE. Jeżeli mają państwo uwagi, które mogą pomóc w ulepszeniu zastosowanego systemu lub wykryli państwo niepoprawne dane w bazie KE, prosimy o ich zgłoszenie poprzez komunikat. 
 
Podstawy prawne: 
Dyrektywa Rady UE nr 2017/2455 z 5 grudnia 2017 r.
Dyrektywa Rady UE nr 2019/1995 z 21 listopada 2019 r.

Nowy mechanizm naliczania stawek VAT

Nowy mechanizm naliczania stawek VAT na podstawie ogólnodostępnej matrycy stawek dostarczanej przez UE, można aktywować w dziale ADMINISTRACJA > Płatności i waluty > Konfiguracja ustawień podatkowych i rozliczeniowych. Moduł aktywujemy globalnie dla całego panelu lub tylko indywidualnie per sklep. 

Sposób działania nowego mechanizm naliczania stawek VAT na podstawie matrycy UE 

Działanie aktywowanego mechanizmu naliczania stawek VAT uzależnione jest od tego, czy zostały wprowadzone kody CN dla produktów, czy nie. Jeśli: 

  • kody CN zostały wprowadzone - wówczas system przeszukuje matryce stawek VAT dostarczoną przez UE, uwzględniając kod CN oraz adres dostawy kupującego. W przypadku gdy w matrycy nie odnajdzie pełnego 8-cyfrowego kodu, system sprawdza wyższe sekcje, aż znajdzie główny kod CN. 

  • kody CN nie zostały wprowadzone - wówczas system na podstawie adresu dostawy klienta automatycznie ustawia towarom podstawową, standardową stawkę VAT obowiązującą w danym kraju, np. dla Niemiec 19%. 

Dodatkowo w dziale TOWARY > Kategorie towarów w panelu, można ustawić własną stawkę per kategorię która będzie nadpisywała naliczoną stawkę VAT poprzez mechanizm z matrycy VAT UE. 

FAQ

Nie znalazłeś odpowiedzi na pytanie?Skontaktuj się z Działem Wsparcia

Przejdź do Biura Obsługi Klienta i skontaktuj się z ekspertami IdoSell