Logo

Moduł tłumaczeń automatycznych

W panelu administracyjnym IdoSell dostępny jest moduł tłumaczeń automatycznych. Włączenie nowego modułu pozwala na automatyczne tłumaczenie sklepu internetowego i jego oferty na blisko 30 języków. Jego mechanizm wykorzystuje integrację z serwisem DeepL.

Moduł dostępny jest do uruchomienia w sekcji CROSSBORDER > Centrum tłumaczeń > tłumaczenie automatyczne.

Tłumaczenie automatyczne

Z poziomu ekranu głównego można sprawdzić dodane do panelu i sklepów języki, a następnie wybrać zakres treści do tłumaczenia na wybrany język, ustalić opcje tłumaczenia, uzyskać informację o ilości znaków oraz zlecić tłumaczenie.

Ekran podzielony jest na treści wspólne oraz z podziałem na sklep.

Wspólne treści to elementy, które dostępne są dla każdego sklepu. Przetłumaczenie czegokolwiek w tej sekcji da dostęp do tej treści w każdym sklepie w panelu.

W przypadku Produktu oznacza to przetłumaczenie w ramach opisu domyślnego, którego języki będą dostępne dla każdego sklepu w panelu:

W przypadku wybrania treści z podziałem na sklep, to tłumaczenie będzie dostępne tylko i wyłącznie w wybranym sklepie:

Tylko w tym sklepie będą dostępne przetłumaczone na język angielski treści. Oznacza to, że w dwóch sklepach mogą istnieć różne treści w języku angielskim (np. na potrzeby SEO).

Tryby tłumaczenia treści

 1. Z uwagi na istniejące już tłumaczenia

 2. Z uwagi na widoczność towarów

Tryb tłumaczenia treści i jego ustawienie domyślne umożliwia tłumaczenie tylko nowych treści. Oznacza to, że w przypadku istnienia tłumaczenia na dany język system go nie nadpisze.

Moduł sprawdza, czy treść języka źródłowego została zmodyfikowana i traktuje takie zmiany jako potrzebę przetłumaczenia na język(i) docelowe, jeżeli nie zostały już przetłumaczone przez automat lub ręcznie. W tym celu porównywane są daty modyfikacji treści w danych językach.

W przypadku jak data modyfikacji języka docelowego będzie wyższa niż języka źródłowego to system uzna, iż dany towar jest już przetłumaczony.

Tryb można zmienić na „przetłumacz wszystko” co oznacza tłumaczenia każdego zaznaczonego do tłumaczenia elementu, bez względu czy tłumaczenie było wcześniej wykonane. Ten wariant jest przydatny, gdy kopiowane były treści do danego języka i obecnie wymagane jest ich nadpisanie prawdziwymi tłumaczeniami LUB wcześniejsze tłumaczenia były częściowe lub wymagają gruntownej poprawy.

Tryb tłumaczenia produktów dotyczy widoczności towarów. Domyślnie tłumaczone są wszystkie towary.

Można jedna wybrać tłumaczenie tylko towarów ukrytych, które są przygotowywane do sprzedaży na nowy rynek.

Istnieje możliwość przetłumaczenia tylko widocznych towarów, gdy w panelu istnieją stare lub ukryte towary, dla który nie ma potrzeby tłumaczenia.

Obliczanie ilości znaków i koszt tłumaczenia

Pierwszym krokiem powinno być sprawdzenie ilości znaków, które system wyśle i za których tłumaczenie zostanie obciążony panel.

Zaznaczenie dowolnych checkboxów i wybranie przycisku Oblicz spowoduje wyliczenie znaków, które można przetłumaczyć w ramach dokonanego wyboru elementów.

System pokazuje ilość, które zostaną wysłane do mechanizmu zewnętrznego tłumaczeń maszynowych - DeepL.

Uruchomienie tłumaczenia automatycznego spowoduje wysłanie zaznaczonych elementów do DeepL i pobranie przetłumaczonych treści.


Każde zlecenie tłumaczenia jest sumowane z końcem dnia i naliczana na saldo panelu jako jeden całodniowy koszt tłumaczeń.


Naliczenie jest zawsze za każdy rozpoczęty pakiet 1 000 znaków w cenie 20 groszy.
Przykłady:

 1. Suma przetłumaczonych znaków w ciągu dnia to jedynie 500.
  Suma jest następnie zaokrąglana w górę do 1 000 znaków i koszt 20 groszy naliczony na saldo panelu w dniu następnym.

 2. Suma przetłumaczonych znaków w ciągu dnia to 123 456.
  Zostanie zaokrąglone do 124 000 znaków. Następnie przeliczone na 124 pakietów (po 1 000) i przemnożone przez 20 groszy. Kosz tłumaczenia wyniesie 124 x 20 gr = 24 zł 80 gr.

 3. Suma przetłumaczonych znaków w ciągu dnia to 1 234 567.
  Zostanie zaokrąglone do 1 235 000. Następnie przeliczone na 1235 pakietów. 1235 x 20 gr = 247 zł.


Koszty docelowo będą naliczane codziennie za poprzedni dzień.

Słownik tłumaczeń

Słownik tłumaczeń to lista terminów do podmiany podczas tłumaczenia wg wskazanego klucza. Np. angielski termin „sentence” automat może przetłumaczyć jako „sentencja” lub „zdanie”.

Dodanie terminu i jego tłumaczenia do słownika spowoduje, że każde tłumaczenie tego terminu będzie wykonane we wskazany przez użytkownika sposób.


Słownik sprawdza tylko kompletny termin z listy. Nie są brane pod uwagę inne formy czy odmiana danego terminu.


W tłumaczeniu pojawi się termin w formie, która jest wskazana w słowniku, bez jej odmiany wynikającej z kontekstu.


Przykład 1

Słownik: cat = kot


This is a cat -> To jest kot.

This is a small cat -> To jest mały kot zamiast potencjalnie lepszego tłumaczenia: To jest mały kotek.


Przykład 2

Tłumaczenie bez słownika
Witaj w Szydełkarnia. -> Welcome to Crochet Shop.


Po dodaniu terminu do słownika:

Szydełkarnia = Szydełkarnia

Tłumaczenie będzie brzmieć: Welcome to Szydełkarnia.


Jest to doskonały przykład, gdy mamy nazwy własne, które są tłumaczalne na inne języki a chcemy zachować ich treść i formę oryginału.


Przykład 3

Tłumaczenie bez słownika
Producent: Koło gospodyń wiejskich Mroczkowo. -> Producer: Mroczkowo Country Housewives Circle


Po dodaniu terminu do słownika:

Koło gospodyń wiejskich Mroczkowo = Koło gospodyń wiejskich Mroczkowo.

Tłumaczenie będzie brzmieć: Producer: Koło gospodyń wiejskich Mroczkowo

Jeżeli w tłumaczeniu opisu produktu czy jako producent pojawi się termin „Koło gospodyń wiejskich Mroczkowo” to nigdy nie zostanie przetłumaczony. Takie wyjątki należy podać dla każdej pary językowej z osobna np. pl-en, pl-de, pl-fr.

Import terminów do słownika

Interfejs umożliwia zasilenie słownika tylko poprzez import specjalnie przygotowanego pliku o rozszerzeniu CSV.

Zawartość pliku CSV powinna wyglądać następująco:

src(pl); trg(en)

termin1; przetłumaczony termin 1

termin2; drugi termin

W pierwszym wierszu jest nagłówek mówiący o kolumnie źródłowej (src) i docelowej (trg). W nawiasach dwuliterowy kod języka np. pl, en, de, fr.

W kolejnych wierszach są terminy, które zostaną dodane po imporcie do słownika.

Po utworzeniu pliku, wskazaniu go do importu i zaimportowaniu system zakomunikuje status importu oraz widoczne będą zaimportowane terminy:

Zaimportowane terminy można w dowolnym momencie usunąć przyciskiem akcji „Usuń”.

Każdy nowy import dodaje do listy nowe terminy. Jeżeli podczas importu pojawi się dodany wcześniej termin (sprawdzany jest język źródłowy), to tłumaczenie zostanie nadpisane wartością importu.

Słownika nie da się wyłączyć. Jeżeli istnieje w nim termin, to podczas tłumaczenia system zawsze termin ze słownika zamieni na jego wartość docelową.

Wielojęzyczność

Słownik zaprojektowany jest tak, aby widzieć wszystkie terminy z dowolnej kombinacji językowej na jednym ekranie. Jeżeli dodanych zostanie więcej kombinacji językowych np. poza pl-en z powyższych przykładów dodane zostaną terminy pl-de, to słownik pokaże wszystko na jednej liście jak poniżej:

Historia tłumaczeń

Historia tłumaczeń to zakładka, w której widoczne są wszystkie zlecenia tłumaczenia automatycznego wykonane w danym panelu.


Tabela zawiera kolumny:

 1. Identyfikator sklepu – numer sklepu w panelu

 2. Język źródłowy

 3. Język docelowy

 4. Typ elementu – co zostało przetłumaczone (np. opisy towarów, gwarancje, rozmiary itd.)

 5. Status tłumaczenia. Statusy Finished lub Error. Status error oznacza, że podczas tłumaczenia części treści nie udało się zaimportować do sklepu. Tych treści nie rozliczamy.

 6. Dodatkowe informacje. W podglądzie można sprawdzić jaki tryb tłumaczenia towarów został zastosowany lub w przypadku błędu ID elementów, które nie zostały przetłumaczone.

 7. Tryb tłumaczenia. ALL – tłumacz wszystko ponownie, MISSING – tłumacz tylko miejsca bez istniejącego wcześniej tłumaczenia w danym języku.

 8. Data utworzenia (danego zlecenia)

Błędy, status tłumaczenia „error”

Jest wprowadzony mechanizm zabezpieczający, który nie pozwala wprowadzić duplikatów treści. Takie błędy pojawiają się, gdy tłumaczone treści w języku źródłowym mogą być tłumaczone jako identyczne słowa/treści, i system nie pozwala na ich import. Takie miejsca należy samodzielnie przetłumaczyć wprowadzając różnorodność tłumaczenia, aby np. czerwona i czerwone nie były tłumaczone jako red, ale np. red 1 i red 2.

W przypadku pojawienia się statusu Error prosimy o kontakt w celu uzyskania pomocy lub dodatkowego wyjaśnienia.

Nie znalazłeś odpowiedzi na pytanie?Skontaktuj się z Działem Wsparcia

Przejdź do Biura Obsługi Klienta i skontaktuj się z ekspertami IdoSell